k.ú.: 787442 - Dušníky nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535311 - Všestudy NUTS5 CZ0206535311
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 872668
chmelnice 107 629734
zahrada 25 12974
ovoc. sad 8 28311
travní p. 35 84457
lesní poz 47 100233
vodní pl. nádrž umělá 6 6678
vodní pl. rybník 7 2693
vodní pl. tok přirozený 4 62392
vodní pl. tok umělý 3 8595
vodní pl. zamokřená pl. 4 7077
zast. pl. společný dvůr 7 6474
zast. pl. zbořeniště 7 1083
zast. pl. 63 52850
ostat.pl. jiná plocha 21 8660
ostat.pl. manipulační pl. 30 24951
ostat.pl. neplodná půda 83 35105
ostat.pl. ostat.komunikace 106 98376
ostat.pl. silnice 2 17286
ostat.pl. zeleň 1 1796
Celkem KN 722 2062393
Par. KMD 722 2062393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 44
LV 45
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2014
S-SK GS 1:2880 1840 16.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 30.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička