k.ú.: 787434 - Všestary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 2024718
zahrada 193 111093
ovoc. sad 3 4842
travní p. 84 97621
vodní pl. nádrž přírodní 2 1582
vodní pl. tok přirozený 38 10660
zast. pl. společný dvůr 4 1224
zast. pl. zbořeniště 6 2816
zast. pl. 290 99054
ostat.pl. dráha 13 39810
ostat.pl. jiná plocha 117 63819
ostat.pl. manipulační pl. 24 24584
ostat.pl. neplodná půda 8 1126
ostat.pl. ostat.komunikace 66 43021
ostat.pl. pohřeb. 1 3788
ostat.pl. silnice 58 87586
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12443
ostat.pl. zeleň 13 7614
Celkem KN 1325 2637401
Par. KMD 1325 2637401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 73
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 275
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 366
spoluvlastník 542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 15:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.