k.ú.: 787400 - Bříza u Všestar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 1724183
zahrada 113 74349
travní p. 10 8482
vodní pl. nádrž umělá 1 257
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 2 1818
zast. pl. 106 50031
ostat.pl. dráha 2 2052
ostat.pl. jiná plocha 90 310281
ostat.pl. manipulační pl. 7 4853
ostat.pl. neplodná půda 6 3089
ostat.pl. ostat.komunikace 53 46481
ostat.pl. silnice 22 49694
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2426
ostat.pl. zeleň 4 1709
Celkem KN 700 2279715
Par. KMD 700 2279715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 103
LV 149
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2014
S-SK GS 1:2880 1840 12.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.05.2019 15:46

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.