k.ú.: 787345 - Všeruby u Kdyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554456 - Všeruby NUTS5 CZ0321554456
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 3194679
zahrada 129 67932
travní p. 215 1825808
lesní poz 45 2042166
vodní pl. nádrž umělá 1 508
vodní pl. rybník 4 162405
vodní pl. tok přirozený 9 24713
vodní pl. tok umělý 13 14657
vodní pl. zamokřená pl. 8 11626
zast. pl. zbořeniště 4 1567
zast. pl. 228 78503
ostat.pl. jiná plocha 175 228416
ostat.pl. manipulační pl. 78 96290
ostat.pl. neplodná půda 45 131323
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1631
ostat.pl. ostat.komunikace 211 231040
ostat.pl. pohřeb. 2 3458
ostat.pl. silnice 46 73976
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 616
ostat.pl. zeleň 24 77095
Celkem KN 1359 8268409
Par. DKM 344 6142489
Par. KMD 1015 2125920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 111
č.p. víceúčel 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 211
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 4
Celkem JED 52
LV 257
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 04.05.2011
S-SK GS 1838 02.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 30.09.2020 19:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička