k.ú.: 787329 - Všeradov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572543 - Všeradov NUTS5 CZ0531572543
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 448 1821754
zahrada 158 108689
travní p. 367 1027027
lesní poz 249 1762552
vodní pl. nádrž umělá 5 3221
vodní pl. tok přirozený 6 17086
vodní pl. tok umělý 38 16848
vodní pl. zamokřená pl. 1 173
zast. pl. společný dvůr 8 1288
zast. pl. 130 40323
ostat.pl. dráha 1 36405
ostat.pl. jiná plocha 58 13222
ostat.pl. manipulační pl. 27 22638
ostat.pl. neplodná půda 56 70723
ostat.pl. ostat.komunikace 147 114974
ostat.pl. silnice 1 25650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2457
ostat.pl. zeleň 15 7239
Celkem KN 1719 5092269
Par. KMD 1719 5092269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 125
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 210
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2016
S-SK GS 1:2880 1839 18.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.