k.ú.: 787167 - Všemina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585971 - Všemina NUTS5 CZ0724585971
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 308095
zahrada 582 306861
ovoc. sad 5 38184
travní p. 1761 3596014
lesní poz ostat.komunikace 3 268
lesní poz 667 6166311
vodní pl. nádrž umělá 48 48828
vodní pl. tok přirozený 55 54727
vodní pl. tok umělý 1 470
vodní pl. zamokřená pl. 11 9185
zast. pl. zbořeniště 27 4529
zast. pl. 582 139339
ostat.pl. jiná plocha 501 289090
ostat.pl. manipulační pl. 27 33035
ostat.pl. mez, stráň 1 612
ostat.pl. neplodná půda 353 359092
ostat.pl. ostat.komunikace 442 239227
ostat.pl. pohřeb. 1 2749
ostat.pl. silnice 21 32211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 23699
ostat.pl. zeleň 4 534
Celkem KN 5338 11653060
Par. DKM 3 880
Par. KMD 5335 11652180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 330
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 14
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 65
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 551
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 45
LV 698
spoluvlastník 1006

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 12.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 09:31

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.