k.ú.: 787167 - Všemina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585971 - Všemina NUTS5 CZ0724585971
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 311454
zahrada 583 307152
ovoc. sad 5 38184
travní p. 1751 3586420
lesní poz ostat.komunikace 3 268
lesní poz 666 6164008
vodní pl. nádrž umělá 48 48828
vodní pl. tok přirozený 56 55642
vodní pl. tok umělý 1 470
vodní pl. zamokřená pl. 10 8268
zast. pl. zbořeniště 20 3450
zast. pl. 587 140736
ostat.pl. jiná plocha 504 291368
ostat.pl. manipulační pl. 27 33035
ostat.pl. mez, stráň 1 612
ostat.pl. neplodná půda 357 366558
ostat.pl. ostat.komunikace 420 237629
ostat.pl. pohřeb. 1 2749
ostat.pl. silnice 15 32267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 23699
ostat.pl. zeleň 2 250
Celkem KN 5302 11653047
Par. DKM 3 880
Par. KMD 5299 11652167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 329
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 14
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 65
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 555
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 45
LV 696
spoluvlastník 1008

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 12.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.12.2019 04:10

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.