k.ú.: 787159 - Všelibice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564532 - Všelibice NUTS5 CZ0513564532
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 2267856
zahrada 339 338117
ovoc. sad 8 39219
travní p. 378 1094731
lesní poz 153 1915720
vodní pl. nádrž umělá 4 6842
vodní pl. tok přirozený 7 1377
vodní pl. tok umělý 7 2346
vodní pl. zamokřená pl. 1 12
zast. pl. zbořeniště 8 2390
zast. pl. 279 82565
ostat.pl. jiná plocha 72 41439
ostat.pl. manipulační pl. 34 54395
ostat.pl. neplodná půda 42 22590
ostat.pl. ostat.komunikace 177 126495
ostat.pl. silnice 3 36363
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 6945
ostat.pl. zeleň 1 45
Celkem KN 1763 6039447
Par. KMD 1763 6039447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 128
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 266
LV 331
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2010
S-SK GS 1:2880 1843 06.04.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 29.09.2020 16:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička