k.ú.: 787132 - Malčice u Všelibic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564532 - Všelibice NUTS5 CZ0513564532
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 471391
zahrada 41 44412
ovoc. sad 3 13219
travní p. 81 126142
lesní poz 60 324282
zast. pl. zbořeniště 2 130
zast. pl. 35 15580
ostat.pl. jiná plocha 11 6124
ostat.pl. manipulační pl. 2 1687
ostat.pl. neplodná půda 4 2191
ostat.pl. ostat.komunikace 31 25722
ostat.pl. silnice 2 11514
Celkem KN 323 1042394
Par. KMD 323 1042394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 33
LV 67
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 24.05.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 23.09.2020 20:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička