k.ú.: 787108 - Všejany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536938 - Všejany NUTS5 CZ0207536938
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 4412497
zahrada 312 204488
ovoc. sad 5 31213
travní p. 66 310665
lesní poz 57 3536177
vodní pl. nádrž umělá 3 6107
vodní pl. tok přirozený 11 21305
vodní pl. tok umělý 5 11888
vodní pl. zamokřená pl. 1 1788
zast. pl. společný dvůr 10 7545
zast. pl. zbořeniště 5 1369
zast. pl. 405 177975
ostat.pl. dráha 1 43184
ostat.pl. jiná plocha 64 171909
ostat.pl. manipulační pl. 45 73816
ostat.pl. neplodná půda 19 48356
ostat.pl. ostat.komunikace 113 176630
ostat.pl. pohřeb. 2 6362
ostat.pl. silnice 12 63791
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13264
ostat.pl. zeleň 42 70801
Celkem KN 1559 9391130
PK 53 147256
Celkem ZE 53 147256
Par. DKM 593 7865693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 215
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 40
Celkem BUD 400
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 533
spoluvlastník 779

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.08.2010 1:1000 27.09.2010 *) KPÚ na části území - extravilán.
DKM 1:1000 30.12.1996 DKM na části území - bývalý VÚ Mladá.
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 23.09.2020 14:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička