k.ú.: 787086 - Všechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 521531 - Všechovice NUTS5 CZ0714521531
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 4136978
zahrada 291 250376
ovoc. sad 1 1440
travní p. 70 166339
lesní poz 37 328397
vodní pl. nádrž přírodní 1 1217
vodní pl. nádrž umělá 1 36091
vodní pl. tok přirozený 22 88462
zast. pl. společný dvůr 2 1017
zast. pl. zbořeniště 8 4682
zast. pl. 401 160309
ostat.pl. jiná plocha 139 117688
ostat.pl. manipulační pl. 14 19153
ostat.pl. neplodná půda 49 64085
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1807
ostat.pl. ostat.komunikace 116 260611
ostat.pl. pohřeb. 2 7165
ostat.pl. silnice 14 87993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13537
ostat.pl. zeleň 9 20752
Celkem KN 1671 5768099
Par. DKM 712 5141336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 271
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 383
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 35
LV 512
spoluvlastník 743

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.03.2018
KM-D 1:2000 30.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 22.09.2020 15:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička