k.ú.: 787051 - Všechlapy u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537985 - Všechlapy NUTS5 CZ0208537985
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 2310728
zahrada 308 192260
ovoc. sad 6 16887
travní p. 122 85377
lesní poz 4 8017
vodní pl. nádrž umělá 8 5246
vodní pl. tok přirozený 66 14116
vodní pl. tok umělý 9 1081
vodní pl. zamokřená pl. 10 2636
zast. pl. zbořeniště 3 984
zast. pl. 401 176827
ostat.pl. dráha 2 38655
ostat.pl. jiná plocha 26 14045
ostat.pl. manipulační pl. 13 9461
ostat.pl. ostat.komunikace 87 72325
ostat.pl. silnice 11 59038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12793
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1435
ostat.pl. zeleň 7 16343
Celkem KN 1503 3038254
Par. DKM 4 29483
Par. KMD 1499 3008771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 276
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 399
LV 445
spoluvlastník 780

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.11.2015 1:1000 09.11.2015 *)
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK GS 1842 21.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 26.05.2019 05:29

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.