k.ú.: 787027 - Všehrdy u Kralovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566497 - Všehrdy NUTS5 CZ0325566497
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 3277259
zahrada 74 73152
ovoc. sad 4 51483
travní p. 25 149748
lesní poz ostat.komunikace 6 2657
lesní poz 312 1506581
vodní pl. nádrž přírodní 1 1633
vodní pl. tok přirozený 12 21673
vodní pl. tok umělý 4 2037
vodní pl. zamokřená pl. 7 10916
zast. pl. zbořeniště 1 415
zast. pl. 65 33210
ostat.pl. jiná plocha 67 112728
ostat.pl. manipulační pl. 11 36864
ostat.pl. neplodná půda 26 74528
ostat.pl. ostat.komunikace 71 95397
ostat.pl. pohřeb. 1 855
ostat.pl. silnice 10 50332
ostat.pl. zeleň 13 8413
Celkem KN 817 5509881
Par. DKM 817 5509881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 61
LV 105
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.07.2020
DKM-KPÚ 26.10.2011 1:1000 07.11.2011 *) část území
S-SK GS 1839 22.07.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 22.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička