k.ú.: 786969 - Jasenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541630 - Vsetín NUTS5 CZ0723541630
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 1045943
zahrada 277 174276
ovoc. sad 6 17410
travní p. mez, stráň 4 12544
travní p. skleník-pařeniš. 1 24
travní p. 1436 3097015
lesní poz 719 4346089
vodní pl. tok přirozený 119 34372
vodní pl. tok umělý 1 11384
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
vodní pl. zamokřená pl. 2 326
zast. pl. společný dvůr 25 9639
zast. pl. zbořeniště 33 3679
zast. pl. 529 96054
ostat.pl. jiná plocha 123 35571
ostat.pl. manipulační pl. 10 12081
ostat.pl. neplodná půda 266 254577
ostat.pl. ostat.komunikace 525 201754
ostat.pl. silnice 17 56615
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1770
ostat.pl. zeleň 1 638
Celkem KN 4617 9411764
Par. DKM 4617 9411764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 283
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 113
rozestav. 1
Celkem BUD 517
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 3
Celkem JED 10
LV 723
spoluvlastník 1072

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2002
ZMVM 1:2000 01.01.1989 27.12.2002 1:1000 (5 m.l.) 1.1.1989
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 15.07.2020 04:05

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.