k.ú.: 786764 - Vsetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541630 - Vsetín NUTS5 CZ0723541630
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1241 2259082
zahrada skleník-pařeniš. 5 5263
zahrada 1570 925195
ovoc. sad 53 109813
travní p. mez, stráň 6 12331
travní p. 3121 6314579
lesní poz les s budovou 4 47
lesní poz les(ne hospodář) 2 8811
lesní poz 922 22963020
vodní pl. nádrž umělá 5 4668
vodní pl. rybník 1 289
vodní pl. tok přirozený 98 500731
vodní pl. tok umělý 29 8939
zast. pl. společný dvůr 226 351131
zast. pl. zbořeniště 177 30224
zast. pl. 4924 1222233
ostat.pl. dráha 43 248151
ostat.pl. jiná plocha 1216 1044216
ostat.pl. manipulační pl. 407 619466
ostat.pl. neplodná půda 1129 1335843
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 313
ostat.pl. ostat.komunikace 1397 1150865
ostat.pl. pohřeb. 8 28026
ostat.pl. silnice 194 306651
ostat.pl. skládka 2 4022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 126200
ostat.pl. zeleň 218 264452
Celkem KN 17046 39844561
Par. DKM 17046 39844561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 31
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 303
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 103
č.p. obchod 38
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 99
č.p. rod.dům 1431
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 36
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 53
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 50
č.e. rod.rekr 340
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1211
bez čp/če jiná st. 519
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 167
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 54
bez čp/če zem.stav 303
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4801
byt.z. byt 7863
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 219
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 35
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 12
obč.z. rozest. 2
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.byt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 8196
LV 10697
spoluvlastník 22069

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.2004
ZMVM 1:2000 01.01.1989 08.06.2004 (3 m.l.)
Ins. A 1:1000 01.01.1924 08.06.2004 reambulace 1954, 1972 -1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.06.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 09:58

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.