k.ú.: 786764 - Vsetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541630 - Vsetín NUTS5 CZ0723541630
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1241 2249450
zahrada skleník-pařeniš. 5 5263
zahrada 1578 926506
ovoc. sad 53 109813
travní p. mez, stráň 6 12331
travní p. 3170 6351786
lesní poz les s budovou 4 47
lesní poz les(ne hospodář) 2 8811
lesní poz 925 22971938
vodní pl. nádrž umělá 5 4668
vodní pl. rybník 1 289
vodní pl. tok přirozený 98 500731
vodní pl. tok umělý 29 8939
zast. pl. společný dvůr 226 347688
zast. pl. zbořeniště 175 29799
zast. pl. 4941 1226817
ostat.pl. dráha 43 248151
ostat.pl. jiná plocha 1218 1045712
ostat.pl. manipulační pl. 405 618644
ostat.pl. neplodná půda 1103 1297574
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 313
ostat.pl. ostat.komunikace 1404 1143944
ostat.pl. pohřeb. 8 28026
ostat.pl. silnice 198 313059
ostat.pl. skládka 2 4022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 126197
ostat.pl. zeleň 221 264058
Celkem KN 17109 39844576
Par. DKM 17109 39844576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 30
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 303
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 102
č.p. obchod 38
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 101
č.p. rod.dům 1442
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 36
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 53
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 50
č.e. rod.rekr 341
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1213
bez čp/če jiná st. 518
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 167
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 56
bez čp/če zem.stav 300
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4816
byt.z. byt 7861
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 218
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 37
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 12
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.byt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 8196
LV 10771
spoluvlastník 22211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.2004
ZMVM 1:2000 01.01.1989 08.06.2004 (3 m.l.)
Ins. A 1:1000 01.01.1924 08.06.2004 reambulace 1954, 1972 -1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.06.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.08.2020 06:46

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.