k.ú.: 786730 - Spomyšl u Vřesové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538663 - Tatrovice NUTS5 CZ0413538663
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 33 9428
travní p. 50 384590
lesní poz les s budovou 33 1326
lesní poz les(ne hospodář) 18 1113389
lesní poz 1 24418
vodní pl. nádrž umělá 2 755
vodní pl. zamokřená pl. 3 24887
zast. pl. zbořeniště 1 349
zast. pl. 37 2349
ostat.pl. jiná plocha 16 2878
ostat.pl. neplodná půda 44 38457
ostat.pl. ostat.komunikace 24 26426
Celkem KN 262 1629252
Par. KMD 262 1629252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 69
Celkem BUD 69
LV 85
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 05.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.07.2019 21:02

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.