k.ú.: 786730 - Spomyšl u Vřesové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538663 - Tatrovice NUTS5 CZ0413538663
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 33 9428
travní p. 56 384590
lesní poz les s budovou 33 1326
lesní poz les(ne hospodář) 18 1113389
lesní poz 1 24418
vodní pl. nádrž umělá 2 755
vodní pl. zamokřená pl. 3 24887
zast. pl. zbořeniště 1 349
zast. pl. 37 2349
ostat.pl. jiná plocha 16 2878
ostat.pl. neplodná půda 52 38457
ostat.pl. ostat.komunikace 24 26542
Celkem KN 276 1629368
Par. KMD 276 1629368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 69
Celkem BUD 69
LV 87
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 05.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 03:05

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.