k.ú.: 786705 - Křemenitá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538663 - Tatrovice NUTS5 CZ0413538663
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2807
zahrada 4 1261
travní p. 44 765475
lesní poz les s budovou 51 2021
lesní poz les(ne hospodář) 52 1734981
lesní poz 11 62537
vodní pl. nádrž umělá 3 641
vodní pl. tok přirozený 11 5436
vodní pl. zamokřená pl. 2 1216
zast. pl. zbořeniště 7 3119
zast. pl. 19 3851
ostat.pl. jiná plocha 20 6231
ostat.pl. manipulační pl. 1 338
ostat.pl. neplodná půda 51 66176
ostat.pl. ostat.komunikace 29 42078
ostat.pl. silnice 6 20975
ostat.pl. zeleň 1 4212
Celkem KN 314 2723355
Par. KMD 314 2723355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če garáž 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 70
LV 92
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 06.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 17:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.