k.ú.: 786535 - Vrchy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 569747 - Vrchy NUTS5 CZ0804569747
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 5608245
zahrada 270 213036
travní p. 275 549786
lesní poz 365 3726319
vodní pl. nádrž přírodní 1 306
vodní pl. nádrž umělá 2 469
vodní pl. tok přirozený 6 6407
vodní pl. zamokřená pl. 3 2425
zast. pl. společný dvůr 3 2467
zast. pl. zbořeniště 28 11055
zast. pl. 158 68525
ostat.pl. jiná plocha 53 53863
ostat.pl. manipulační pl. 26 17451
ostat.pl. neplodná půda 11 10564
ostat.pl. ostat.komunikace 245 177728
ostat.pl. pohřeb. 1 1566
ostat.pl. silnice 78 84778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8448
Celkem KN 2048 10543438
Par. KMD 2048 10543438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 157
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 201
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2010
S-SK GS 1:2880 1833 16.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 30.09.2020 06:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička