k.ú.: 786489 - Vrchotovy Janovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530948 - Vrchotovy Janovice NUTS5 CZ0201530948
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 480
orná půda 727 6122418
zahrada 373 369799
ovoc. sad 7 28244
travní p. mez, stráň 1 244
travní p. 565 2147153
lesní poz 300 2971224
vodní pl. nádrž přírodní 11 15928
vodní pl. nádrž umělá 13 36015
vodní pl. rybník 16 241621
vodní pl. tok přirozený 50 17311
vodní pl. tok umělý 44 12702
vodní pl. zamokřená pl. 5 5100
zast. pl. společný dvůr 4 683
zast. pl. zbořeniště 5 1787
zast. pl. 449 220403
ostat.pl. dráha 7 43018
ostat.pl. jiná plocha 170 250748
ostat.pl. manipulační pl. 34 44085
ostat.pl. neplodná půda 165 84889
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 543
ostat.pl. ostat.komunikace 279 216333
ostat.pl. pohřeb. 1 1979
ostat.pl. silnice 19 201785
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15891
ostat.pl. zeleň 5 140034
Celkem KN 3256 13190417
Par. KMD 3256 13190417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 11
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 82
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 74
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 443
byt.z. byt 42
obč.z. byt 30
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 79
LV 612
spoluvlastník 1062

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2012
S-SK GS 1840 29.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 22.09.2020 17:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička