k.ú.: 786411 - Vrchotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2607923
zahrada 101 127775
ovoc. sad 10 34762
travní p. 483 1777751
lesní poz 190 2027552
vodní pl. nádrž umělá 4 8956
vodní pl. rybník 21 207266
vodní pl. tok umělý 1 17
vodní pl. zamokřená pl. 4 1697
zast. pl. společný dvůr 2 289
zast. pl. zbořeniště 5 1633
zast. pl. 108 73327
ostat.pl. jiná plocha 32 17857
ostat.pl. manipulační pl. 13 11425
ostat.pl. neplodná půda 262 255269
ostat.pl. ostat.komunikace 125 110813
ostat.pl. silnice 2 45880
Celkem KN 1659 7310192
PK 6 137329
GP 13 88254
Celkem ZE 19 225583
Par. KMD 1659 7310192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 101
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 144
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 09.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 25.09.2020 06:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička