k.ú.: 786349 - Hořejší Vrchlabí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579858 - Vrchlabí NUTS5 CZ0525579858
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 798734
zahrada 345 214691
ovoc. sad 5 5639
travní p. 980 4833224
lesní poz les(ne hospodář) 70 5445272
lesní poz 551 2753053
vodní pl. nádrž umělá 3 7130
vodní pl. tok přirozený 24 145977
vodní pl. tok umělý 6 2061
vodní pl. zamokřená pl. 22 61864
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 20 6085
zast. pl. 801 191751
ostat.pl. jiná plocha 362 408057
ostat.pl. manipulační pl. 41 25820
ostat.pl. neplodná půda 269 167845
ostat.pl. ostat.komunikace 556 512484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 17670
ostat.pl. zeleň 32 20728
Celkem KN 4208 15618109
Par. KMD 4208 15618109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 223
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 157
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 191
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 6
vod.dílo jez 4
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 779
byt.z. byt 186
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 17
obč.z. byt 25
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 231
LV 981
spoluvlastník 1618

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1842 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 25.09.2020 06:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička