k.ú.: 786349 - Hořejší Vrchlabí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579858 - Vrchlabí NUTS5 CZ0525579858
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 799509
zahrada 344 215182
ovoc. sad 5 5639
travní p. 979 4833833
lesní poz 621 8198662
vodní pl. nádrž umělá 3 7130
vodní pl. tok přirozený 24 145977
vodní pl. tok umělý 6 2061
vodní pl. zamokřená pl. 22 61864
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 22 6344
zast. pl. 802 191387
ostat.pl. jiná plocha 360 408508
ostat.pl. manipulační pl. 36 25820
ostat.pl. neplodná půda 269 167934
ostat.pl. ostat.komunikace 549 509774
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 17670
ostat.pl. zeleň 34 20787
Celkem KN 4198 15618105
Par. KMD 4198 15618105
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 226
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 155
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 189
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 6
vod.dílo jez 4
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 778
byt.z. byt 186
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 17
obč.z. byt 25
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 231
LV 976
spoluvlastník 1616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1842 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 12:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.