k.ú.: 786284 - Vrhaveč u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557455 - Vrhaveč NUTS5 CZ0322557455
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 1571662
zahrada 166 118617
ovoc. sad 4 21534
travní p. 358 1118748
lesní poz 72 1158854
vodní pl. nádrž umělá 1 589
vodní pl. rybník 2 22127
vodní pl. tok přirozený 86 36482
vodní pl. zamokřená pl. 3 5854
zast. pl. společný dvůr 8 1733
zast. pl. zbořeniště 4 1406
zast. pl. 155 63849
ostat.pl. dráha 11 46920
ostat.pl. jiná plocha 162 81338
ostat.pl. manipulační pl. 19 20392
ostat.pl. neplodná půda 239 119145
ostat.pl. ostat.komunikace 143 73143
ostat.pl. silnice 7 20022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1683
Celkem KN 1938 4484098
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 100
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 141
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 261
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 15.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 15.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 01:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.