k.ú.: 786276 - Radinovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557455 - Vrhaveč NUTS5 CZ0322557455
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 895893
zahrada 137 107245
travní p. 279 712312
lesní poz 36 513007
vodní pl. tok přirozený 64 14029
zast. pl. společný dvůr 8 497
zast. pl. 118 47352
ostat.pl. jiná plocha 42 20417
ostat.pl. manipulační pl. 14 15341
ostat.pl. neplodná půda 70 33399
ostat.pl. ostat.komunikace 42 57637
ostat.pl. silnice 10 4211
ostat.pl. zeleň 2 1026
Celkem KN 1035 2422366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 59
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 109
LV 139
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 22.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 22.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 07:02

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.