k.ú.: 786268 - Neznašovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557455 - Vrhaveč NUTS5 CZ0322557455
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 682565
zahrada 135 111739
travní p. 197 707841
lesní poz 27 754396
vodní pl. rybník 1 827
vodní pl. tok přirozený 81 17730
zast. pl. společný dvůr 4 902
zast. pl. zbořeniště 1 515
zast. pl. 145 50351
ostat.pl. dráha 4 42104
ostat.pl. jiná plocha 111 89017
ostat.pl. manipulační pl. 48 36669
ostat.pl. neplodná půda 41 18645
ostat.pl. ostat.komunikace 51 52652
ostat.pl. silnice 3 25889
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 448
ostat.pl. zeleň 1 94
Celkem KN 1003 2592384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 135
LV 170
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 29.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 29.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 03:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.