k.ú.: 786241 - Zbyslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534587 - Vrdy NUTS5 CZ0205534587
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 580 2582206
zahrada 169 163499
ovoc. sad 6 14400
travní p. 131 175829
vodní pl. tok přirozený 9 35251
vodní pl. tok umělý 63 57175
zast. pl. společný dvůr 11 2110
zast. pl. zbořeniště 4 706
zast. pl. 177 90209
ostat.pl. jiná plocha 21 23369
ostat.pl. manipulační pl. 51 32156
ostat.pl. neplodná půda 35 176118
ostat.pl. ostat.komunikace 175 96648
ostat.pl. pohřeb. 1 1464
ostat.pl. silnice 3 21572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11465
ostat.pl. zeleň 56 39368
Celkem KN 1493 3523545
Par. KMD 1493 3523545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 171
LV 284
spoluvlastník 649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 09.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 04:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.