k.ú.: 786233 - Vrdy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534587 - Vrdy NUTS5 CZ0205534587
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1287 8011932
zahrada 403 239050
ovoc. sad 4 19619
travní p. 92 136964
lesní poz 18 185199
vodní pl. nádrž umělá 4 11817
vodní pl. rybník 4 6313
vodní pl. tok přirozený 2 58976
vodní pl. tok umělý 50 53383
zast. pl. společný dvůr 23 10161
zast. pl. zbořeniště 12 4693
zast. pl. 605 262778
ostat.pl. dráha 15 59795
ostat.pl. jiná plocha 104 49715
ostat.pl. manipulační pl. 84 158848
ostat.pl. neplodná půda 14 20026
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 7
ostat.pl. ostat.komunikace 126 163466
ostat.pl. pohřeb. 2 4506
ostat.pl. silnice 60 112505
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 33894
ostat.pl. zeleň 7 20242
Celkem KN 2932 9623889
Par. KMD 2932 9623889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 298
č.p. byt.dům 31
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 95
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 585
byt.z. byt 202
byt.z. garáž 54
obč.z. byt 6
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
Celkem JED 265
LV 986
spoluvlastník 1706

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 07:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.