k.ú.: 786225 - Horní Bučice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534587 - Vrdy NUTS5 CZ0205534587
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 2254587
zahrada 110 90577
ovoc. sad 11 31348
travní p. 10 6557
vodní pl. tok umělý 18 11839
zast. pl. společný dvůr 4 6174
zast. pl. zbořeniště 4 3496
zast. pl. 138 63317
ostat.pl. jiná plocha 41 38260
ostat.pl. manipulační pl. 7 7370
ostat.pl. neplodná půda 1 597
ostat.pl. ostat.komunikace 26 76096
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17091
Celkem KN 734 2607309
Par. KMD 734 2607309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 138
LV 252
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1824 28.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.05.2019 09:53

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.