k.ú.: 786225 - Horní Bučice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534587 - Vrdy NUTS5 CZ0205534587
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 2255473
zahrada 110 90523
ovoc. sad 11 31348
travní p. 10 6557
vodní pl. tok umělý 17 10953
zast. pl. společný dvůr 4 6174
zast. pl. zbořeniště 4 3496
zast. pl. 139 63371
ostat.pl. jiná plocha 41 38260
ostat.pl. manipulační pl. 7 7370
ostat.pl. neplodná půda 1 597
ostat.pl. ostat.komunikace 26 76096
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17091
Celkem KN 735 2607309
Par. KMD 735 2607309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 139
LV 251
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1824 28.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 08:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.