k.ú.: 786101 - Vrbová Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537977 - Vrbová Lhota NUTS5 CZ0208537977
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 729 4011923
zahrada 126 73400
ovoc. sad 20 16179
travní p. 30 119092
lesní poz 126 963936
vodní pl. nádrž umělá 38 110966
vodní pl. rybník 2 8034
vodní pl. tok přirozený 72 40974
vodní pl. tok umělý 175 70719
zast. pl. společný dvůr 2 1711
zast. pl. zbořeniště 2 624
zast. pl. 277 125480
ostat.pl. dráha 3 88531
ostat.pl. dálnice 30 30965
ostat.pl. jiná plocha 104 45156
ostat.pl. manipulační pl. 18 41583
ostat.pl. neplodná půda 17 11908
ostat.pl. ostat.komunikace 152 129732
ostat.pl. pohřeb. 2 2536
ostat.pl. silnice 21 60776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1824
ostat.pl. zeleň 124 88254
Celkem KN 2071 6044303
Par. KMD 2071 6044303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 217
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 273
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 373
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
KMD 1:1000 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 07.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 26.09.2020 17:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička