k.ú.: 786039 - Vrbno nad Lesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566926 - Vrbno nad Lesy NUTS5 CZ0424566926
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 622 4221400
zahrada 90 58957
ovoc. sad 8 14780
travní p. 14 5284
lesní poz 7 17864
vodní pl. nádrž umělá 4 1657
vodní pl. tok přirozený 6 1648
zast. pl. společný dvůr 17 3520
zast. pl. zbořeniště 3 836
zast. pl. 164 83969
ostat.pl. dráha 7 48599
ostat.pl. jiná plocha 63 51760
ostat.pl. manipulační pl. 34 50565
ostat.pl. neplodná půda 78 46274
ostat.pl. ostat.komunikace 107 61901
ostat.pl. pohřeb. 1 1992
ostat.pl. silnice 15 42863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14012
ostat.pl. zeleň 17 6417
Celkem KN 1258 4734298
Par. DKM 1258 4734298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 102
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 163
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 219
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2013
FÚO 1:5000 01.01.1979 31.10.2013 extravilán
Ost. 1:2000 01.01.1979 31.10.2013 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 29.09.2020 17:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička