k.ú.: 786012 - Vrbka u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568899 - Kozlov NUTS5 CZ0631568899
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1402573
zahrada 67 35895
travní p. 98 261955
lesní poz ostat.komunikace 1 1155
lesní poz 65 761271
vodní pl. nádrž umělá 2 1276
vodní pl. rybník 3 17708
vodní pl. tok přirozený 1 932
zast. pl. společný dvůr 2 31
zast. pl. zbořeniště 2 312
zast. pl. 58 30291
ostat.pl. jiná plocha 32 8460
ostat.pl. neplodná půda 8 2885
ostat.pl. ostat.komunikace 60 34392
ostat.pl. pohřeb. 2 1193
ostat.pl. silnice 14 38812
Celkem KN 588 2599141
Par. KMD 588 2599141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 55
LV 101
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 14.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 20:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.