k.ú.: 785989 - Vrbičany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 571431 - Vrbičany NUTS5 CZ0203571431
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 3127409
chmelnice 3 49509
zahrada 79 41683
ovoc. sad 4 7642
travní p. 1 190
lesní poz 1 7168
vodní pl. nádrž umělá 2 3765
vodní pl. tok přirozený 5 4635
zast. pl. společný dvůr 4 404
zast. pl. zbořeniště 2 334
zast. pl. 156 70613
ostat.pl. dráha 1 37440
ostat.pl. jiná plocha 34 14429
ostat.pl. manipulační pl. 14 24611
ostat.pl. neplodná půda 20 11585
ostat.pl. ostat.komunikace 65 53037
ostat.pl. silnice 5 33256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9738
ostat.pl. zeleň 10 2383
Celkem KN 791 3499831
Par. KMD 791 3499831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 156
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 179
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK GS 1:2880 1873 10.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 04:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.