k.ú.: 785962 - Vrbice u Velkých Pavlovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 585041 - Vrbice NUTS5 CZ0644585041
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4598 6813243
vinice 1252 1148497
zahrada 283 113472
ovoc. sad 84 237283
travní p. 107 120131
lesní poz 288 309840
vodní pl. nádrž umělá 2 5746
vodní pl. rybník 1 3504
vodní pl. tok přirozený 24 11918
vodní pl. tok umělý 1 983
vodní pl. zamokřená pl. 2 1181
zast. pl. společný dvůr 3 184
zast. pl. zbořeniště 48 7389
zast. pl. 738 182849
ostat.pl. jiná plocha 387 89396
ostat.pl. manipulační pl. 88 31273
ostat.pl. neplodná půda 188 41203
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 288
ostat.pl. ostat.komunikace 665 227863
ostat.pl. pohřeb. 1 2096
ostat.pl. silnice 3 23192
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 19356
ostat.pl. zeleň 4 728
Celkem KN 8815 9391615
Par. DKM 20 66028
Par. KMD 8795 9325587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 340
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 75
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 3
Celkem BUD 674
obč.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 1173
spoluvlastník 1586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.09.2015 1:1000 16.12.2015 *) část k.ú. - KPÚ v sousedním k.ú. Velké Pavlovice
KMD 1:1000 06.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1827 06.02.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 30.09.2020 17:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička