k.ú.: 785938 - Vetlá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565890 - Vrbice NUTS5 CZ0423565890
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 431 1912230
vinice 27 303498
zahrada 148 128709
ovoc. sad 85 290206
travní p. 84 73585
lesní poz 155 743559
vodní pl. tok přirozený 13 4673
vodní pl. tok umělý 3 2943
zast. pl. zbořeniště 1 648
zast. pl. 212 63568
ostat.pl. jiná plocha 29 14911
ostat.pl. manipulační pl. 46 61524
ostat.pl. neplodná půda 26 22405
ostat.pl. ostat.komunikace 98 97003
ostat.pl. pohřeb. 1 3281
ostat.pl. silnice 7 26369
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2473
ostat.pl. zeleň 2 1186
Celkem KN 1369 3752771
Par. KMD 1369 3752771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 126
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 191
LV 236
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
S-SK GS 1:2880 1843 30.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 07:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička