k.ú.: 785881 - Vrbice u Poděbrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599611 - Vrbice NUTS5 CZ0208599611
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 703 5116080
zahrada 87 84401
ovoc. sad 38 69689
travní p. 23 38068
lesní poz 22 103617
vodní pl. nádrž umělá 2 1684
vodní pl. tok přirozený 6 18695
vodní pl. tok umělý 10 17281
zast. pl. zbořeniště 10 1863
zast. pl. 199 109643
ostat.pl. jiná plocha 15 7180
ostat.pl. manipulační pl. 56 51762
ostat.pl. neplodná půda 10 44010
ostat.pl. ostat.komunikace 148 99954
ostat.pl. pohřeb. 2 4774
ostat.pl. silnice 4 49989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8544
ostat.pl. zeleň 7 18869
Celkem KN 1350 5846103
Par. KMD 1350 5846103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 13
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 1
Celkem BUD 187
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 239
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2016
S-SK GS 1:2880 1841 21.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 00:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.