k.ú.: 785857 - Louka u Vrbatova Kostelce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572535 - Vrbatův Kostelec NUTS5 CZ0531572535
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 964833
zahrada 61 44532
ovoc. sad 2 9337
travní p. 212 647217
lesní poz 17 34881
vodní pl. nádrž umělá 1 550
vodní pl. rybník 1 16559
vodní pl. tok přirozený 11 5319
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 60 24288
ostat.pl. jiná plocha 110 106283
ostat.pl. manipulační pl. 5 10095
ostat.pl. neplodná půda 8 4513
ostat.pl. ostat.komunikace 62 50431
ostat.pl. pohřeb. 2 1429
ostat.pl. silnice 23 40759
Celkem KN 738 1961069
Par. KMD 738 1961069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 56
LV 103
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 02.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 16:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.