k.ú.: 785750 - Vrážné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572292 - Vrážné NUTS5 CZ0533572292
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 694037
zahrada 77 44412
travní p. mez, stráň 6 15309
travní p. 150 465348
lesní poz 253 2704303
vodní pl. nádrž umělá 5 17924
vodní pl. tok přirozený 7 7212
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 64 26328
ostat.pl. jiná plocha 10 776
ostat.pl. manipulační pl. 18 17617
ostat.pl. neplodná půda 43 53452
ostat.pl. ostat.komunikace 91 87172
ostat.pl. silnice 2 7506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 649
Celkem KN 805 4142128
Par. DKM 384 1331158
Par. KMD 421 2810970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 60
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 77
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2017
S-SK ŠS 07.12.2021 1:2880 1834 07.12.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 02:19

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.