k.ú.: 785741 - Vražkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565881 - Vražkov NUTS5 CZ0423565881
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1165 5930860
chmelnice 67 229065
zahrada 125 60471
ovoc. sad 5 13942
travní p. 155 458938
lesní poz 56 233837
vodní pl. nádrž přírodní 10 3521
vodní pl. tok přirozený 50 36148
vodní pl. tok umělý 6 1168
zast. pl. společný dvůr 7 1277
zast. pl. zbořeniště 16 4584
zast. pl. 228 94080
ostat.pl. dráha 18 51281
ostat.pl. dálnice 27 149510
ostat.pl. jiná plocha 63 82558
ostat.pl. manipulační pl. 54 41316
ostat.pl. neplodná půda 42 18213
ostat.pl. ostat.komunikace 155 128429
ostat.pl. pohřeb. 1 7712
ostat.pl. silnice 9 80031
ostat.pl. zeleň 1 637
Celkem KN 2260 7627578
Par. KMD 2260 7627578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 158
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 223
LV 372
spoluvlastník 740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2016
S-SK GS 1:2880 1840 12.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 30.09.2020 05:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička