k.ú.: 785717 - Vráž u Berouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531944 - Vráž NUTS5 CZ0202531944
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 1774721
zahrada 924 614043
ovoc. sad 36 114427
travní p. mez, stráň 3 15429
travní p. 433 1445431
lesní poz les s budovou 4 175
lesní poz 276 1291700
vodní pl. nádrž umělá 1 298
vodní pl. rybník 2 3984
vodní pl. tok přirozený 35 21834
vodní pl. tok umělý 17 10930
vodní pl. zamokřená pl. 11 10618
zast. pl. společný dvůr 7 1080
zast. pl. zbořeniště 6 1130
zast. pl. 925 165106
ostat.pl. dráha 13 80914
ostat.pl. dálnice 6 225586
ostat.pl. jiná plocha 143 82524
ostat.pl. manipulační pl. 24 48923
ostat.pl. mez, stráň 1 510
ostat.pl. neplodná půda 100 93076
ostat.pl. ostat.komunikace 236 223771
ostat.pl. pohřeb. 2 2453
ostat.pl. silnice 26 82069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7783
Celkem KN 3517 6318515
EN 5 641
PK 101 165849
Celkem ZE 106 166490
Par. DKM 993 4660344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 306
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 80
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 376
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 905
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 1
Celkem JED 20
LV 1132
spoluvlastník 1484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.03.2020 1:1000 13.03.2020 *)
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 01.10.2020 07:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička