k.ú.: 785563 - Vraný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533068 - Vraný NUTS5 CZ0203533068
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1229 9019846
chmelnice 15 139747
zahrada 256 155578
ovoc. sad 7 27208
travní p. 52 128107
lesní poz les(ne hospodář) 5 7687
lesní poz 153 1716887
vodní pl. nádrž umělá 1 1750
vodní pl. rybník 1 5730
vodní pl. tok přirozený 52 36052
vodní pl. zamokřená pl. 4 4655
zast. pl. zbořeniště 10 898
zast. pl. 338 159547
ostat.pl. jiná plocha 78 45589
ostat.pl. manipulační pl. 94 80035
ostat.pl. neplodná půda 28 11494
ostat.pl. ostat.komunikace 105 111039
ostat.pl. pohřeb. 2 3210
ostat.pl. silnice 11 115544
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10949
ostat.pl. zeleň 24 39076
Celkem KN 2470 11820628
Par. KMD 2470 11820628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 184
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 2
Celkem BUD 334
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 24
Celkem JED 54
LV 385
spoluvlastník 596

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.05.2014
S-SK GS 1:2880 1873 13.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 03:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.