k.ú.: 785539 - Vranovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590177 - Vranovice-Kelčice NUTS5 CZ0713590177
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 2595291
zahrada 164 96923
ovoc. sad 25 275557
travní p. 25 37243
lesní poz 5 505622
vodní pl. rybník 1 4644
vodní pl. tok přirozený 5 25039
vodní pl. tok umělý 3 7940
vodní pl. zamokřená pl. 1 2166
zast. pl. zbořeniště 16 2333
zast. pl. 159 53399
ostat.pl. jiná plocha 26 16995
ostat.pl. manipulační pl. 5 26254
ostat.pl. neplodná půda 7 9835
ostat.pl. ostat.komunikace 83 150902
ostat.pl. pohřeb. 1 6638
ostat.pl. silnice 17 139597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1878
ostat.pl. zeleň 30 153379
Celkem KN 838 4111635
Par. DKM 444 3919870
Par. KMD 394 191765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 106
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 157
LV 241
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2017 intravilán
DKM-KPÚ 07.12.2013 1:1000 10.12.2013 *) extravilán
Ost. 1:2500 31.12.1959 28.03.2017 S-JTSK, intravilán, do M 1:2500 fotomechanicky zvětšeno
Ost. 1:2500 31.12.1959 10.12.2013 S-JTSK, extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1959


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 18.09.2020 10:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.