k.ú.: 785512 - Vranovice nad Svratkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 585033 - Vranovice NUTS5 CZ0643585033
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1681 8378286
vinice 138 164572
zahrada 667 359534
ovoc. sad 6 21757
travní p. 109 221625
lesní poz les(ne hospodář) 8 52482
lesní poz 155 2379519
vodní pl. nádrž umělá 17 30285
vodní pl. tok přirozený 33 133074
vodní pl. tok umělý 9 11533
vodní pl. zamokřená pl. 31 32406
zast. pl. společný dvůr 7 1384
zast. pl. zbořeniště 31 4377
zast. pl. 1137 291943
ostat.pl. dráha 16 228706
ostat.pl. jiná plocha 417 214647
ostat.pl. manipulační pl. 219 105425
ostat.pl. neplodná půda 55 226839
ostat.pl. ostat.komunikace 376 417310
ostat.pl. pohřeb. 1 5048
ostat.pl. silnice 182 173867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 20244
ostat.pl. zeleň 271 356820
Celkem KN 5582 13831683
Par. DKM 1904 9872754
Par. KMD 3678 3958929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 499
č.p. byt.dům 19
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 225
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 119
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 73
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 1091
byt.z. byt 173
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 34
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 213
LV 1571
spoluvlastník 2370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.09.2017 1:1000 25.09.2017 *)
KMD 1:1000 15.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.09.2020 09:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.