k.ú.: 785326 - Vranín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591181 - Moravské Budějovice NUTS5 CZ0634591181
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 3323644
zahrada 141 86267
ovoc. sad 1 15624
travní p. 55 243796
lesní poz les(ne hospodář) 2 11318
lesní poz 70 162951
vodní pl. nádrž umělá 2 49022
vodní pl. rybník 1 5759
vodní pl. tok umělý 5 18844
zast. pl. zbořeniště 1 164
zast. pl. 99 46334
ostat.pl. jiná plocha 22 11684
ostat.pl. manipulační pl. 11 51991
ostat.pl. neplodná půda 4 5105
ostat.pl. ostat.komunikace 54 149083
ostat.pl. silnice 9 48197
ostat.pl. zeleň 6 17795
Celkem KN 658 4247578
Par. DKM 397 4102923
Par. KMD 261 144655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 99
LV 115
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 21.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 18.09.2020 11:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.