k.ú.: 785288 - Těchařovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 529664 - Těchařovice NUTS5 CZ020B529664
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 2237805
zahrada 29 13235
ovoc. sad 2 8093
travní p. 64 295722
lesní poz 23 1129422
vodní pl. nádrž umělá 10 412618
vodní pl. tok přirozený 46 21505
vodní pl. tok umělý 1 70
vodní pl. zamokřená pl. 6 52976
zast. pl. společný dvůr 2 325
zast. pl. 42 24565
ostat.pl. dráha 3 21625
ostat.pl. jiná plocha 31 60387
ostat.pl. manipulační pl. 9 17544
ostat.pl. neplodná půda 70 53335
ostat.pl. ostat.komunikace 39 55701
ostat.pl. silnice 25 54999
Celkem KN 596 4459927
Par. KMD 596 4459927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 37
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 84
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2010
KM-D 1:2000 15.07.2000 02.11.2010
S-SK GS 1:2880 1830 15.07.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.07.2019 21:05

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.