k.ú.: 785270 - Mýšlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564362 - Vrančice NUTS5 CZ020B564362
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 927 3380186
zahrada 90 53719
ovoc. sad 12 31208
travní p. 106 469313
lesní poz 45 617355
vodní pl. nádrž přírodní 2 3273
vodní pl. rybník 2 3283
vodní pl. tok přirozený 43 11953
vodní pl. tok umělý 1 15
vodní pl. zamokřená pl. 4 7229
zast. pl. společný dvůr 1 1169
zast. pl. 59 41588
ostat.pl. jiná plocha 35 48724
ostat.pl. manipulační pl. 4 9806
ostat.pl. neplodná půda 59 122866
ostat.pl. ostat.komunikace 72 66162
ostat.pl. silnice 89 91199
Celkem KN 1551 4959048
Par. DKM 9 24820
Par. KMD 1542 4934228
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 58
LV 120
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2014
S-SK GS 1:2880 1824 20.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.05.2019 06:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.