k.ú.: 785270 - Mýšlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564362 - Vrančice NUTS5 CZ020B564362
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 918 3334408
zahrada 91 53704
ovoc. sad 12 31208
travní p. 122 517234
lesní poz 46 617355
vodní pl. nádrž přírodní 2 3273
vodní pl. rybník 2 3283
vodní pl. tok přirozený 43 11953
vodní pl. tok umělý 1 15
vodní pl. zamokřená pl. 4 7229
zast. pl. společný dvůr 1 1169
zast. pl. 60 41660
ostat.pl. jiná plocha 34 48436
ostat.pl. manipulační pl. 2 8720
ostat.pl. neplodná půda 57 122481
ostat.pl. ostat.komunikace 70 65706
ostat.pl. silnice 89 91199
Celkem KN 1554 4959033
Par. DKM 10 24820
Par. KMD 1544 4934213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 59
LV 120
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2014
S-SK GS 1:2880 1824 20.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 00:51

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.