k.ú.: 785253 - Vraňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535303 - Vraňany NUTS5 CZ0206535303
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 3684292
chmelnice 111 187470
zahrada 225 118924
ovoc. sad 6 35043
travní p. 52 93713
lesní poz 4 20560
vodní pl. nádrž umělá 2 10736
vodní pl. tok přirozený 5 57233
vodní pl. tok umělý 9 81641
vodní pl. zamokřená pl. 1 6063
zast. pl. společný dvůr 7 3307
zast. pl. zbořeniště 14 7784
zast. pl. 322 142234
ostat.pl. dobývací prost. 2 9261
ostat.pl. dráha 20 137750
ostat.pl. jiná plocha 123 155909
ostat.pl. manipulační pl. 25 52517
ostat.pl. neplodná půda 43 158302
ostat.pl. ostat.komunikace 93 116905
ostat.pl. silnice 13 77053
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 15350
ostat.pl. zeleň 3 7313
Celkem KN 1582 5179360
Par. KMD 1582 5179360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 177
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 320
LV 363
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.08.2012
S-SK GS 1:2880 1840 02.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.05.2019 14:50

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.