k.ú.: 785211 - Vračovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 548022 - Vračovice-Orlov NUTS5 CZ0534548022
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 1891199
zahrada 162 135733
travní p. 131 274960
lesní poz 25 381783
vodní pl. nádrž přírodní 6 8161
vodní pl. rybník 3 52480
vodní pl. tok přirozený 2 5757
zast. pl. zbořeniště 6 1265
zast. pl. 104 34017
ostat.pl. jiná plocha 47 20968
ostat.pl. manipulační pl. 9 17323
ostat.pl. neplodná půda 8 11137
ostat.pl. ostat.komunikace 92 40595
ostat.pl. pohřeb. 1 640
ostat.pl. silnice 4 38308
Celkem KN 1137 2914326
Par. DKM 8 69413
Par. KMD 1129 2844913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 92
LV 150
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 06.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 19:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.