k.ú.: 785164 - Vraclav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581151 - Vraclav NUTS5 CZ0534581151
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 6349815
zahrada 282 211789
ovoc. sad 11 62459
travní p. 224 1002710
lesní poz ostat.komunikace 7 25274
lesní poz 32 1278000
vodní pl. tok přirozený 78 38968
vodní pl. tok umělý 6 4947
zast. pl. společný dvůr 1 102
zast. pl. zbořeniště 11 2950
zast. pl. 325 128838
ostat.pl. jiná plocha 359 382846
ostat.pl. neplodná půda 3 1236
ostat.pl. ostat.komunikace 53 152103
ostat.pl. silnice 8 82675
ostat.pl. skládka 1 14300
ostat.pl. zeleň 3 8288
Celkem KN 1780 9747300
PK 58 170786
Celkem ZE 58 170786
Par. DKM 734 8870395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 127
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 28
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 296
byt.z. byt 19
obč.z. byt 4
Celkem JED 23
LV 427
spoluvlastník 657

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.05.2012
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 17:28

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.