k.ú.: 785148 - Sedlec u Vraclavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581151 - Vraclav NUTS5 CZ0534581151
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 3286604
zahrada 144 115643
travní p. 18 24356
lesní poz 45 506650
vodní pl. nádrž přírodní 1 1241
vodní pl. tok přirozený 1 1191
zast. pl. společný dvůr 1 182
zast. pl. zbořeniště 6 1666
zast. pl. 113 57564
ostat.pl. jiná plocha 233 109706
ostat.pl. ostat.komunikace 13 3156
ostat.pl. silnice 20 49570
Celkem KN 966 4157529
Par. KMD 966 4157529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 39
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 103
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 191
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 06:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.