k.ú.: 785059 - Voznice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541541 - Voznice NUTS5 CZ020B541541
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 207020
zahrada 532 333943
ovoc. sad 10 22268
travní p. 163 634301
lesní poz 105 12577770
vodní pl. nádrž umělá 5 11663
vodní pl. rybník 2 56938
vodní pl. tok umělý 2 1160
vodní pl. zamokřená pl. 1 539
zast. pl. společný dvůr 4 472
zast. pl. zbořeniště 2 1033
zast. pl. 632 85967
ostat.pl. dálnice 16 22143
ostat.pl. jiná plocha 56 57519
ostat.pl. manipulační pl. 4 9002
ostat.pl. neplodná půda 24 34499
ostat.pl. ostat.komunikace 207 150687
ostat.pl. silnice 29 79108
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6471
ostat.pl. zeleň 32 30083
Celkem KN 1918 14322586
Par. KMD 1918 14322586
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 140
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 260
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
Celkem BUD 624
LV 601
spoluvlastník 758

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2012
S-SK GS 1:2880 1824 16.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 18:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.