k.ú.: 785008 - Vortová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572527 - Vortová NUTS5 CZ0531572527
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1060027
zahrada 86 26049
travní p. 221 940710
lesní poz 79 4307951
vodní pl. rybník 4 92709
vodní pl. tok přirozený 4 10289
vodní pl. zamokřená pl. 1 369
zast. pl. zbořeniště 3 379
zast. pl. 155 43296
ostat.pl. jiná plocha 78 42392
ostat.pl. manipulační pl. 17 25051
ostat.pl. neplodná půda 35 33945
ostat.pl. ostat.komunikace 90 116415
ostat.pl. pohřeb. 1 664
ostat.pl. silnice 7 29871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6359
ostat.pl. zeleň 2 6886
Celkem KN 1021 6743362
Par. KMD 1021 6743362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 69
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 151
LV 197
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2016
S-SK GS 1:2880 1839 24.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2019 17:19

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.