k.ú.: 784991 - Lhoty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572527 - Vortová NUTS5 CZ0531572527
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 382442
zahrada 20 12907
travní p. 88 293009
lesní poz 50 4516079
vodní pl. nádrž umělá 3 23280
vodní pl. tok přirozený 12 8411
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 1 331
zast. pl. 33 8286
ostat.pl. jiná plocha 17 7799
ostat.pl. manipulační pl. 4 3204
ostat.pl. neplodná půda 41 54868
ostat.pl. ostat.komunikace 38 69617
ostat.pl. silnice 2 33120
Celkem KN 391 5413373
Par. KMD 391 5413373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
LV 74
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2019 21:14

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.